Kırşehir Ahi Evran Üniversites Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane Görevlisi Mesut Faşdak tarafından üniversitemiz kütüphanesinin sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin tanıtım gerçekleştirildi. Tanıtımda öğretim elemanları ve öğrencilerin erişimine sunulan basılı ve dijital kaynaklara nasıl erişileceği, kullanılacağı anlatılmıştır.

Olusturulma Tarihi:2020-03-10 12:00:38
Guncelleme Tarihi: 2020-03-10 12:00:38