Çin'de ortaya çıkıp daha sonra tüm dünyaya yayılan ve küresel salgına dönüşen Covid-19 hastalığı nedeniyle tüm sektörler etkilenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün durumu pandemi ilan etmesinden sonra dünyada ve ülkemizde birçok yaşam pratiği değişmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Coronavirus Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda yükseköğretim dahil tüm öğretim kademelerinde örgün eğitime önce üç ay ara verilmiş, vaka sayısının hızlı biçimde artması nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmaması kararı alınmıştır. Bu karar sonrasında Üniversitelerde uzaktan eğitim uygulamalarına başlanmıştır. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve bilim alanındaki işlevleri yanında ülkelerin ekonomisi açısından da vazgeçilmez katkıları bulunmaktadır. Salgın nedeniyle eğitimin uzaktan yapılacak olması üniversitelerin asli fonksiyonlarını yerine getirme konusunda ne derece yeterli olacaklarına dair kuşkuları artırmıştır. Türkiye’deki Üniversiteler, beklenmedik anda yakalandıkları bu zorlu süreci aşmak için çeşitli arayışlara girişmişlerdir. 
 

Birçok Üniversite eğitimin aksamaması için uzaktan eğitim uygulamalarına başlamışlardır. Ancak bu konuda deneyimleri olmayan Üniversiteler birçok belirsizliği aşmak zorunda kalmışlardır. Uzaktan eğitim sürecinde başvurulan iki temel uygulama göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki öğrencilere etkileşimsiz ortamda ders materyalleri ulaştırmak (asenkron) diğeri ise çeşitli platformlar aracılığıyla etkileşimli ortamda sınırlı zaman diliminde canlı ders (senkron) yapmak şeklindedir. Ancak altyapısı buna uygun olmayan bir çok üniversite her ikisinde de zorluklar yaşamışlardır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, salgın öncesinde Eğitimde Kalite Güvence Sistemi kapsamında geliştirdiği AYDEP yazılımı sayesinde salgından en az etkilenen kurumlardan birisi olmuştur. Halen Üniversite bünyesindeki tüm derslerin uzaktan eğitimleri AYDEP yazılımı üzerinden yürütülmektedir. AYDEP, sistemi programlara göre derslerin tanımlanması, öğrenci sınıf listelerinin oluşturulması, yoklama alınması, ödev verilmesi, yapılan ödevlerin değerlendirilmesi gibi birçok işlemin elektronik ortamda yapılmasını sağlamaktadır. AYDEP yazılımı sayesinde senkron (eş zamanlı/canlı/etkileşimli) ve asenkron (etkileşimsiz/dosya paylaşımlı) dersler yapılabilmektedir. Bu kapsamda yüksekokulumuz da tüm eğitim-öğretim süreçlerini uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda pandemiden en az etkilenmek ve çalışanlarımızı korumak adına çalışma biçimlerimizi de değiştirdik ve hijyen kurallarının uygulanmasını sağladık.

 

Bunların dışında ise yüksekokulumuz yeni binasına taşınarak tüm etkinliklerini A blok içerisinde sürdürmeye başladı. Yüksekokulumuz tabelası da hazırlanarak binamız girişine asıldı.

Yüksekokulumuzun Üniversitemiz Rektörlüğü aracılığıyla gerçekleştirdiği bölüm açılması başvuruları Yükseköğretim Kurulu tarafından 20.03.2019 tarihinde incelenmiş ve "Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü" ve "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" bölümlerinin açılmasına karar verilmiştir.

2020-2021 öğretim yılı için ise hazırlıklarımız devam etmektedir.

 

Saygılarımla

Prof. Dr. Ali AKBULUT

Yüksekokul Müdürü

Olusturulma Tarihi:2020-06-10 13:14:26
Guncelleme Tarihi: 2020-06-10 13:26:43