Rektörlük Makamının Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz bünyesinde "Medya ve İletişim Bölümü ile Medya ve İletişim Anabilim Dalı"nın açılması konusundaki teklifimiz 04.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılmasının uygun görülmüştür. 

Açılan bölümün Türk Yükseköğretim Sistemine, öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza ve yöre halkına hayırlı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Ali AKBULUT
Yüksekokul Müdürü

Olusturulma Tarihi:2020-07-02 11:48:43
Guncelleme Tarihi: 2020-07-02 11:48:43