Prof. Dr. Ali AKBULUT Yüksekokul Müdürü
Öğretim Görevlisi İsa BAHAT Yüksekokul Müdür Yardımcısı 
Halil YILDIRIM Yüksekokul Sekreteri V.
Olusturulma Tarihi:2011-10-27 12:03:28
Guncelleme Tarihi: 2019-10-03 06:26:55