Yükseköğretim Kurulu'nun 20.03.2019 tarihinde bölüm/anabilim ve program dalı açılması konusundaki teklifleri incelemek üzere gerçekleştirdiği toplantıda 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi gereğince yüksekokulumuz bünyesinde "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü"nün açılmasına karar verilmiştir. 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Amacı; doğal çevre üzerindeki talepler ve bu taleplerin etkileri, gastronomi ve gıda sistemleri konusunda uzman olmayı önemli bir duruma getirmiştir. Gıdaların üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve tüketimi konularında seçimlerimizin büyük etkisi vardır. Eğitimli gastronomlar, bu etkiyi olumlu ve verimli kılacak temel unsurlardır. Gastronomi; bizim kimlik ve kişilik duygumuzla da ilişkilidir. Gastronomi çalışmak; bizleri tarihimizle, kültürümüzle ve toplumumuzla yeniden ilişkilendirecektir. Bizlerin sürdürülebilir ve yaratıcı yeteneklerini geliştirecektir.

Olusturulma Tarihi:2019-10-03 08:00:03
Guncelleme Tarihi: 2019-10-03 08:33:23