Yüksekokulumuz öğrencilerinin kullanacağı formlar;

          ÖĞRENCİ İŞLERİ

 1. FR - 002 Belge Talep Formu
 2. FR - 003 Değişim Programları Not Dönüşüm Formu
 3. FR - 004 Ders İntibak - Muafiyet Formu(Yatay Geçiş-Dikey Geçiş)
 4. FR - 005 Ders Kayıt Formu
 5. FR - 006 Yatay Geçiş Muafiyet Başvuru Formu
 6. FR - 008 Ders Tanıtım Formu
 7. FR - 009 Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma Başvuru Formu
 8. FR - 010 Genel İstek Formu
 9. FR - 013 Not Düzeltme Formu
 10. FR - 014 Ön Kayıt Öğrenci Bilgi Formu
 11. FR - 015 Öğrenci Burs Destek Başvuru Bilgi Formu
 12. FR - 016 Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu
 13. FR - 017 Öğrenci İlişik Kesme Formu
 14. FR - 018 Öğrenci Pasaport Talep Formu
 15. FR - 019 Öğrenci SGK Bilgi Formu
 16. FR - 020 Öğrencinin Ders Değerlendirme Anketi Formu
 17. FR - 021 Staj Kabul Belgesi Başvuru Formu
 18. FR - 022 Staj Müracat Kabul Formu
 19. FR - 023 Kurum İçi Yatay Geçişlerde Kayıt Sildirme Formu
 20. FR - 074 Öğrenci Topluluğu Etkinlik Talep Formları
 21. FR - 076 Öğrenci Topluluğu Kurma Formları
 22. FR - 103 Tek Ders Sınav Talep Formu
 23. FR - 104 Yatay Geçiş Başvuru Formu
 24. FR - 106  Burs Başvurusu Öğrenci Tanıtım Formu
 25. FR - 107 Sınav Kağıdına İtiraz (Maddi Hata) Formu
 26. FR - 108 Mazeret Sınav Başvuru Formu
 27. FR - 109 Kayıt Sildirme İsteği Formu
 28. FR - 110 Gezi Talep Formu
 29. FR - 111 Mazeretli Ders Kaydı Formu
 30. FR - 113 Diploma Kayıp Formu
 31. FR - 114 Üstten Ders Alma Formu
 32. FR - 115 Ders Kaydını Düzeltme Formu
 33. FR - 116 Ders Çakışması Formu
 34. FR - 117 Öğrenime Ara verme Talep Formu (Kayıt Dondurmak için)
 35. FR - 118 Dikey Geçiş Ders Muafiyet Başvuru Formu
 36. FR - 124 Öğrenci Temsilciliği Başvuru Formu
 37. FR - 160 Öğrenci E-Posta Talep Formu
 38. FR - 230 Ücretsiz Yemek Bursu Başvuru Formu
 39. FR - 312 Öğrenci Belgesi Formu
 40. FR - 313 Öğrenci Not Belgesi
 41. FR - 316 Öğrenci Harç Düzeltme ve İade Belgesi Formu
 42. FR - 317 Öğrenci Harç İadesi Öğrenci Bilgi Formu
 43. FR - 318 Öğrenci Harç İadesi Talep Formu
 44. FR - 369 Sağlık Kurumları İçin Staj Başvuru Formu
 45. FR - 473 Öğrenci Memnuniyet Anketi Formu

  

 

Yüksekokulumuz Akademik ve İdari Personellerinin kullanacağı formlar;

         MUHASEBE ve MALİ İŞLER

 1.  FR - 045 Mal Bildirim Formu
 2. FR - 061 Aile Yardım Formu 
 3. FR - 063 Aile Durumu Bildirimi Formu 
 4. FR - 089 Harcama Talimatı
 5. FR - 090 Muayene Komisyon Tutanağı
 6. FR - 091 Piyasa Araştırma Tutanağı
 7. FR - 092 Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu
 8. FR - 094 Onay Belgesi
 9. FR - 095 Teklif Mektubu
 10. FR - 096 Yaklaşık Maliyet Cetveli
 11. FR - 101 Ders Yükü Formu 
 12. FR - 141 Yurtiçi-Yurtdışı Geçiçi Görev Yolluğu Bildirimi
 13. FR - 245 Ödeme Emri Belgesi
 14. FR - 246 Ödeme Belgesi Teslim Tutanağı
 15. FR - 247 Toplu Yolluk Bildirimi Formu
 16. FR - 248 Mutemet Dilekçesi
 17. FR - 288 5434 Öncesi Açığa Alınan Personel İçin Kişi Borcu Hesaplama Cetveli
 18. FR - 289 5510 Sonrası Açığa Alınan Personel İçin Kişi Borcu Hesaplama Cetveli
 19. FR - 290 Birim Ödenek Talep Formu
 20. FR - 291 Doçentlik jüri Ücreti Talep Formu
 21. FR - 294 Jüri Ücreti Ödeme Belgesine Eklenecek Belgeler
 22. FR - 295 Jüri Ücreti Talep Dilekçesi Formu
 23. FR - 296 Jüri Üyeliği Takip  Formu
 24. FR - 297  Çeşitli Ödemeler Bodrosu Formu
 25. FR - 303 Ekders Raporlu İzinli Durum Gösteren Lİste Formu
 26. FR - 304 Kişi Borcu Taksitlendirme Talep Formu
 27. FR - 355 Satın Alma İhtiyaç Bildirim Formu

 

 

        PERSONEL İŞLERİ

 1.  FR - 050 Öğretim Görevlisi Bilgi Formu
 2. FR - 052 Öğretim Görevlisi Görevlendirme Formu (31. Madde Kapsamında)
 3. FR - 057 Hizmet-Görev Durum Belgesi Talep Dilekçesi
 4. FR - 058 Yıllık İzin Formu
 5. FR - 059 Mazeret İzin Formu
 6. FR - 060 Personel İlişik Kesme Formu
 7. FR - 062 Hususi-Hizmet Pasaport Dilekçesi
 8. FR - 064 Emeklilik Dilekçesi
 9. FR - 065 Üniversite Kimlik Kartı Talep Formu
 10. FR - 069 Akademik Personel Kadro Talep Formu
 11. FR - 070 Personel Nakil Bildirim Formu
 12. FR - 075 Etkinlik Talep Formu
 13. FR - 102 Ders Telafi Programı Formu
 14. FR - 112 Sınav Evrakı Arşiv Teslim Formu
 15. FR - 121 Bilgi İşlem Destek Talep Formu
 16. FR - 122 Staj Değerlendirme Komisyonu Formu 
 17. FR - 125 39. Madde (BAP KAPSAMINDA VE NORMAL) Gorevlendirme Formları
 18. FR - 140 Yurt İçi Ve Yurt Dışı Görevlendirme Talep Formu
 19. FR - 144 Satın Alınacak Kitap İstek Formu
 20. FR - 145 Satın Alınacak E- Kitap İstek Formu
 21. FR - 146 Oryantasyon İstek Formu
 22. FR - 147 Makale İstek Formu
 23. FR - 149 Basılı Süreli Yayın İstek Formu
 24. FR - 151 Çalışan Memnuniyet Anket Formu
 25. FR - 164 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Formu
 26. FR - 165 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Takip Formu
 27. FR - 167 İş Akışı Formu
 28. FR - 170 Süreç Şeması Formu
 29. FR - 171 Süreç ve Performans Parametresi Tanımlama  Formu
 30. FR - 172 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu
 31. FR - 177 Toplantı Karar Tutanağı
 32. FR - 228 Jet Kart Teslim Tutanağı
 33. FR - 229 Jet Kart İade Formu
 34. FR - 238 Şirket Personeli Yıllık İzin Formu
 35. FR - 272 Öğretim Elemanı Ders Programı Formu 
 36. FR - 273 Kurul Toplantıya Çağrı Yazısı Formu
 37. FR - 274 Yönetim Kurul Kararı Formu
 38. FR - 275 Disiplin Kurul Kararı Formu
 39. FR - 276 Görev Süresi Uzatma ( Araştırma Görevlisi ) Formu
 40. FR - 278 Öğretim Elemanı 40/a Maddesi İle Ders Görevlendirme Formu
 41. FR - 305 Hastalık İzni Onay Belgesi
 42. FR - 306 Oryantasyon Eğitimi Formu
 43. FR - 307 Toplantı Katılım Formu
 44. FR - 308 İlgili Makama (Görev Durum Belgesi)
 45. FR - 309 Kbs-Hys-Tkys- E-Bütçe Kullanıcı İstek Formu
 46. FR - 311 Öğretim Elemanı El Programı
 47. FR - 336 Fotoğraf ve Video Çekimi İstek Formu
 48. FR - 338 Haber Yayını Talep Formu
 49. FR - 339 Poster Basım Talep Formu
 50. FR - 340 Tanıtım Gezisi Talep Formu
 51. FR - 341 Tanıtım Materyali İstek Formu
 52. FR - 343 Yönetimin Gözden Geçirme Toplanti Tutanak Formu
 53. FR - 344 Faaliyet Planı Formu 
 54. FR - 362 Öğretim Elemanı Maddi Hata Olmadığını Bildirir Onay Formu
 55. FR - 363 Ders İçeriği Formu
 56. FR - 364 Kurul Kararı Formu
 57. FR - 368 Risk Tespit ve Seviye Belirleme Formu
 58. FR - 412 Sınıf Ders Akışı Formu
 59. FR - 441 Tebliğ Tebellüğ Belgesi Formu
 60. FR - 442 Resmi Yazı Duyuru Formu

 

 

      TAŞINIR İŞLERİ

 1. FR - 136 Kalibrasyon Formu
 2. FR - 157 Ip Telefon Gateway Cihazı Talep Formu
 3. FR - 158 Ip Telefon İsim Değişikliği Formu
 4. FR - 161 Plaka Tanıma Talep Formu
 5. FR - 223 Malzeme Teslim Tutanağı Formu
 6. FR - 227 Genel Amaçlı Tutanak
 7. FR - 446 Bilgisayar-Yazıcı Talep Formu
 8. FR - 448 Hurdaya Ayırma Komisyon Raporu
 9. FR - 459 Malzeme Talep Formu

 

 

 

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2017-06-19 12:03:13
Guncelleme Tarihi: 2017-06-30 07:18:07