Yüksekokulumuz Talimatlarını görmek için üzerine tıklamanız yeterlidir.

TL- 002 Çim Biçme ve Makina Kullanım Talimatı
TL- 003 Eldiven Kullanım Talimatı
TL- 008 Jeneratör Bakım ve Kullanım Talimatı
TL- 010 Klima Kullanım Talimatı
TL- 013 Seyyar Matkap Kullanım Talimatı
TL- 015 Yeşil Alan Bakım Talimatı
TL- 016 Yeşil Alan İlaçlama Talimatı
TL- 031 Acil Durum Tahliye Talimatı
TL- 032 Giriş Kapısı Güvenlik Kontrol Talimatı
TL- 033 Kaza Önleme Talimatı
TL- 035 Yangın Talimatı
TL- 036 Zehirlenme Talimatı
TL - 050 Hidrofor Kullanma Talimatı
TL - 061 E-Posta Kullanım Talimatı
TL - 066 Deprem Talimatı
TL - 067 Elle Yük Taşıma İşleri Talimatı
TL - 069 İş Güvenliği Talimatı
TL - 070 İşaret Levhaları Talimatı
TL - 082 Fotokopi Makinesi  Kullanma Talimatı

Yüksekokulumuz Prosedürlerini görmek için üzerine tıklamanız yeterlidir.
        
        PR - 001 Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosedürü
        PR - 002 Doküman Veri Prosedürü
        PR - 003 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
        PR - 005 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü
        PR - 007 Süreç Yönetim Prosedürü
        PR - 008 Kalibrasyon Prosedürü
        PR - 013 Satın Alma Prosedürü
        PR - 014 Maaş Tahakkuk İşlemleri  Prosedürü
        PR - 016 Eğitim Prosedürü
        PR - 017 Erasmus Mevlana Farabi Öğrenci ve Personel Değişim Prosedürü
        PR - 018 Etkinlik Prosedürü
        PR - 019 Koruma ve Güvenlik Hizmeti Prosedürü
        PR - 020 İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü
        PR - 022 Çalışan Memnuniyet Anketi Prosedürü
        PR - 024 Tehlike Değerlendirme ve Risk Analizi Prosedürü
        PR - 025 Öğrenci Memnuniyeti Anketi Prosedürü

Olusturulma Tarihi:2017-06-19 12:03:33
Guncelleme Tarihi: 2018-04-09 11:31:56