S.N

UNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Prof. Dr.

Vatan KARAKAYA

Rektör

2

Prof. Dr.

Vatan KARAKAYA

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

3

Prof. Dr.

Mustafa KURT

Ziraat Fak. Dekan V./Müh-Mim Fak. Dekan V.

4

Prof. Dr.

Ahmet GÖKBEL

İ.İ.B.F. Dekan V.

5

Prof. Dr.

Filiz Nurhan ÖLMEZ

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fak. Dekan V.

6

Prof. Dr.

Nadir İLHAN

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.

7

Prof. Dr.

M. Kasım KARAHOCAGİL

Tıp Fakültesi Dekan V.

8

Prof. Dr.

Refik BALAY

Eğitim Fakültesi Dekan V.

9

Prof. Dr.

Levent KULA

(ÜYE)

10

 

Mehmet Zeki KÜÇÜK

Genel Sekreter (Raportör)

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kartlı Geçiş Sistemi - Destek
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi